תחזוקה ושירותים לגני משחק

תחזוקה ושירותים לגני משחק לפי סקרי מכון התקנים ישנם כ-200,000 מקרי פציעה חמורה בשנה בעקבות ליקויים במתקני משחק. תקן 1498 מסדיר את נושאי מתקני המשחק והוכר בישראל כתקן מחייב הקובע אחריות נזיקית ופלילית לבעל המתקן.
התקן מחייב ביצוע ביקורת ותחזוקה חודשית שוטפת למתקני משחק, תכנית טיפול ואישורי תקינה שנתיים למתקני המשחק על מנת להפחית למינימום את הסיכון משימוש במתקן.
בשנים האחרונות ביצענו שיפוץ וחידוש של גני ילדים וגנים ציבוריים במספר רב של רשויות בארץ והעברנו את הגנים הציבוריים חברת גיל תייר הינה מהחברות המובילות בארץ בתחזוקת מתקני משחק. וגני הילדים ממצב ישן ולא בטיחותי לגנים מטופחים, בטיחותיים, מהנים ומפנקים.
לאחר הבאת הגנים למצב תיקני, חברתנו מבצעת ביקורת תקופתית, אחזקה מונעת וטיפול בתקלות עפ"י קריאת הלקוח

מעוניינים? צרו קשר

צור קשר